• Per a nosaltres, cadascuna de les nostres feines és única, no hi ha dos textos idèntics. Dos textos de la mateixa longitud poden requerir un esforç molt diferent per traduir-los o corregir-los: pel tema, la sintaxi, la terminologia, els idiomes en què estiguin escrits…
  • Per això, no oferim una tarifa única en les nostres feines, sinó que elaborem un pressupost ajustat a les particularitats de l’encàrrec; o, si són feines periòdiques, fem un pressupost global valorant-ne les característiques generals.