Se desexa un presuposto, utilice o formulario seguinte:

(por exemplo, indique se se trata dun traballo periódico)