Aquest equip de professionals va néixer el 1998 amb el fi d’aplegar els nostres esforços, experiències i coneixements per oferir un servei integral als clients en els camps de la traducció, la correcció de textos i l’assessorament lingüístic.

Som un grup amb coneixements especialitzats per a la traducció i la correcció de textos de les administracions públiques, les telecomunicacions, el programari, els àmbits educatius, bancaris, publicitaris, turístics, literaris…

Els nostres principals idiomes de treball són: castellà, èuscar, anglès, francès, català, alemany, gallec, portuguès i italià. Tanmateix, gràcies a la nostra àmplia xarxa de col•laboradors, també podem oferir un servei de qualitat en molts altres idiomes.